bash bet

баш бәт

torda oqung

торда оқуң

muqeddes kitab

myⱪәddәs китап

xeritiler we süretler

хәритиләр ве сүрәтләр

kitablar

китаплр

ulinishlar

 улинишлар

chüshürüsh (pdf)

qüxürüx (pdf)

чүшүрүш (pdf)

1. «Injil muqeddes» özgertiwétilgemnu? 1. «Injil muⱪǝddǝs» ɵzgǝrtiwetilgǝmnu? 1. «Инҗил муқәддәс» өзгәртиветилгәмну?
2. Hudaning ayali yoq 2. Hudaninj ayali yoⱪ 2. Худaниң aяли йоқ
3. «Tewrat qanuni we Injil — Ularning néme munsawiti bar?» 3. «Tǝwrat ⱪanuni wǝ Injil — Ularninj nemǝ munsawiti bar?» 3. «Тәврaт қaнуни вә Инҗил — Улaрниң немә мунсaвити бaр?»
4. Gunah — Insanlardiki birdinbir mesile 4. Gunaⱨ — Insanlardiki birdinbir mǝsilǝ 4. Гунa — Инсaнлaрдики бирдин-бир мәсилә
5. «Estayidil izdengüchiler üchün» 5. «Əstayidil izdǝngüqilǝr üqün» 5. «Әстaйидил издәнгүчиләр үчүн»
6. «Yehwaning guwahchiliri»gha bex so'al 6. «Yǝⱨwaninj guwaⱨqiliri»ƣa bǝx so'al 6. «Йәһвaниң гувaһчилири»ғa бәш соaл
7. «Yiraq yurttin kelgen het» 7. «Yiraⱪ yurttin kǝlgǝn hǝt» 7. «Жирaқ жуттин кәлгән хәт»
8. Guwahliqlar 8. Guwaⱨliⱪlar 8. Гувaһлиқлaр
9. Atalmix «Injil al-Barnabas» - qipqizil bir yalghanqiliq 9. Atalmix «Injil al-Barnabas» - ⱪipⱪizil bir yalƣanqiliⱪ 9. Атaлмиш «Инҗил aл-Бaрнaбaс» - қип-қизил бир ялғaнчилиқ

contact@mukeddeskalam.com